Sharepoint


Veel organisaties zijn gestart met een Sharepoint implementatie als hulpmiddel om documenten en data bedrijfsbreed te delen. Waar veel organisaties mee worstelen is hoe de kwaliteit, actualiteit en betrouwbaarheid van de documenten en data te borgen. Vaak zijn er binnen de organisatie ook nog alternatieven in gebruik, zoals: netwerkschijven, WeTransfer, Google Drive, Dropbox, etc.

Waar wij bij helpen is om:

  • actueel gebruik van Sharepoint (adoptie, kwaliteit van het gebruik) en van binnen de organisatie aanwezige alternatieven visueel en stuurbaar te maken;
  • actief te sturen op de implementatie van Sharepoint met gerichte interventies die adoptie en kwaliteit verhogen;
  • de in gebruik zijnde Sharepoint oplossing te verbeteren zodat deze beter aansluit bij de verwachtingen en behoeften van de medewerkers;
  • tools in te zetten voor geautomatiseerde contentverrijking, classificatie en metadatering, waardoor de kwaliteit wordt verhoogd en uw medewerkers minder tijd kwijt zijn aan data-entry taken;
  • de relevantie van de zoekfunctionaliteit van de Sharepoint omgeving te verbeteren.